Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Webbyt
Web2
 
LATlENGlRUS

Webbyt Fasādes pulksteņi
Webbyt
Webbyt Torņa pulksteņi
Webbyt
Webbyt Pilsētas pulksteņi
Webbyt
Webbyt Reklāmas pulksteņi
Webbyt
Webbyt Pulksteņi ar kariljonu
Webbyt
Webbyt Pulksteņi ar zvanu
Webbyt
Webbyt Pulksteņi ar melodiju
Webbyt
Webbyt Ciparnīcas un rādītāji
Webbyt
Webbyt Laika zonas
Webbyt
Webbyt Pulksteņu mehānismi
Webbyt
Webbyt Pulksteņu vadība
Webbyt
Webbyt Komplektācija
Webbyt
Webbyt Papildus opcijas

Pulksteņu vadība

Print

Lapni lūdzam apmeklēt mūsu jauno mājas lapu  www.laika-stils.lv


Pulksteņu vadība

Pulksteņu stacija - galvenais pulksteņu vadības elements. Datu pārraide no pulksteņu stacijas līdz pulksteņiem notiek pa kabeļiem ar elektrisko impulsu palīdzību vai bez kabeļiem ar radiosignāliem DHF (sk. Bezvadu vadības sistēma). Pulksteņa stacijas komplektācija tiek veikta atkarībā no Pasūtītāja prasībām vai nepieciešamā pulksteņu servisa.

Pulksteņu stacijas iespējas:
- nodrošināt pulksteņu sinhronu darbību uz līnijas
- saglabāt informāciju par laiku barošanas 220 V AC atslēgšanas gadījumos
- pārvest pulksteņus uz reālo laiku pēc barošanas 220 V AC atjaunošanas
- pieslēgt rezerves barošanu 220 V AC atslēgšanas gadījumos
- automātiski pārvest pulksteņus uz ziemas/vasaras laiku
- strādāt ar absolūti precīza laika sistēmām DCF un GPS
- pārraidīt laika datus caur interfeisiem RS 232 / RS 485
- sinhronizēt laiku datortīklos caur TCP/IP
- ģenerēt kodētos laika signālus
- ģenerēt augstfrekvences impulsus
- kontrolēt iekārtu darbību un signalizēt par traucējumiem.

Pulksteņu vadības stacijas izvēle ir atkarīga no:
- pulksteņu skaita līnijā
- uzstādīšanas vietas
- pulksteņu tipa (digitālie vai analoga)
- vēlamās precizitātes
- apkārtējiem apstākļiem
- papildus ierīcēm līnijā (zvani, apgaismojums, signāli...)
- laika attēlošanas precizitātes līmeņa
- vēlamā servisa

Pulksteņu vadības veidi

Datu pārraides veids no pulksteņu stacijas līdz pulksteņiem līnijā cieši saistīts ar pulksteņu ierīču konfigurāciju. Tāpēc veicot aprēķinus nepieciešams zināt pulksteņu tipu, plānoto izvietojumu, skaitu, vēlamo servisa līmeni, līnijas garumu un apkārtējos apstākļus.


Pulksteņu vadības veidi

Galvenais datu pārraides paņēmiens ir datu pārraide pa kabeļiem ar kodēto signālu IRIG/AFNOR vai 12/ 24 V elektrisko impulsu palīdzību. 
Parasti pulksteņu montāža un pievadkabeļu ierīkošana notiek ēkās, kuras jau atrodas ekspluatācijā un šis darbs saistīts ar daudzu problēmu risināšanu, tāpēc arvien populārāka kļūst jauna alternatīva datu pārraides sistēma bez kabeļiem (DHF).


 

Datu pārraides sistēma bez kabeļiem (DHF)

DHF galvenās priekšrocības:
- līdzekļu ietaupīšana instalējot objektā
- viegla pulksteņu uzstādīšana ekspluatējamās ēkās
- sinhronizācija uz pulksteņiem lielās platībās (mācību iestādes, uzņēmumi)
- pulksteņu vadība bez komunikāciju instalēšanas
- patīkama estētika (nav redzamu kabeļu)
- pulksteņu skaits, kas pieņem signālus ir neierobežots.

Darbības princips
Pie pulksteņu stacijas tiek pievienots raidītājs DHF ar antenu signālu nodošanai pulksteņiem līnijā (frekvence 869.525 MHz).
Pārklājuma attālums: līdz 1 km atklātā laukumā, līdz 200 m slēgtā.
Nepieciešamības gadījumā var palielināt jaudu, kā arī raidītāju skaitu. Ja signāls kaut kādu iemeslu dēļ netiek uztverts – pulksteņi strādā no savas bāzes.

Komplektācija
Raidītājs (DHF transmitter) pieslēgts pie pulksteņu stacijas kodēto signālu AFNOR un barošanas saņemšanai (kabelis 2 x 0.5 мм², iespējamais kabeļa garums līdz 30 km).
Laika noregulēšanas signāli tiek sūtīti visiem pulksteņiem, kas atrodas uztveršanas zonā. Iespējama radiosignāla jaudas līmeņa regulēšana.

Tehniskais apraksts 
Darbības rādiuss: līdz 1000 m atkarībā no apstākļiem
Raidītāja jauda: 25, 125 vai 500 mW
Optimāli ekspluatācijas noteikumi: no -10° līdz + 50°C
Mitrums: līdz 80% 40°C temperatūrā (bez kondensāta)
Korpusa aizsardzība: IP54
Gabarīti: 100 x 100 x 54 mm

Normas
Saskaņā ar Eiropas standartiem ETS 300-220: viļņa frekvences 869,4-869,65 MHz izmantošanai ierīcēm ar mazu darbības rādiusu licence nav nepieciešama.
EN 300-220-3: Radio – aparatūra
EN 301-489-3: EMC radio – aparatūras standarts
EN 60950 - tehnoloģiskās aparatūras drošība
NF S 87500: laika raidītājs AFNOR
2006/771/EK: Komisijas Lēmums (2006. gada 9. novembris )
par maza darbības attāluma ierīcēs izmantotā radiofrekvenču spektra saskaņošanu.


 Precīza laika sistēma DCF

  Precīza laika sistēma DCF

Impulsus pulksteņu stacijās vai neatkarīgos pulksteņu mehānismos izstrādā kvarca ģenerators ar precizitāti +/- 6 sek. mēnesī.
Reāli notiek tās samazināšana apkārtējo faktoru darbības dēļ: magnētiskie lauki, temperatūras svārstības un fizikālā kvarca novecošanās.
Paaugstināt precizitāti ļauj dažādi pilnveidojumi, kurus pielieto pulksteņu ražotāji.
Mūsdienīgas precīza laika sistēmas pamatā - kvarca pulksteņu stacija vai neatkarīgais pulksteņu mehānisms ar automātisko korekciju (sinhronizāciju) ar laika etalonu.
1 sekundes laika etalons – tā ir frekvence 9.192.631.770 Cēzija atoma 133 svārstības. 
Signāli tiek pārraidīti ar radiosignālu (ultragaro viļņu) palīdzību un satur informāciju par aktuālo datumu un pareizu laiku.
Pulksteņu precizitāte, kas darbojas uz minētā principa – absolūta. Eiropā tiek izmantotas vairākas sistēmas, kas sūta precīza laika signālus:
France Inter (Francija)
DCF (Vācija)
MCF (Anglija)
HBG (Šveice)
Lielākais darbības rādiuss (aptuveni 2500 km) ir raidītājam DCF-77 (Vācija), kas dod iespēju uztvert signālus Latvijā.
Radiosignāli DCF var būt pavājināti vai sagrozīti dažādu traucējumu dēļ, kurus rada blakus stāvošās ēkas, elektromagnētiskie lauki, kā arī no atmosfēras un laikapstākļiem.
Lielākoties Latvijas rajonos, kā arī Rīgā signāli tiek uztverti tikai naktī. 


Precīza laika sistēma GPS

Precīza laika sistēma GPS


Labāka alternatīva ir precīza laika signālu uztveršana no satelītiem - sistēma GPS. Neliela antena GPS tiek uzstādītā ārpus ēkas līdz 100 m attālumā un dod iespēju bez traucējumiem saņemt signālus jebkurā zemeslodes punktā. Saņemtie signāli pa kabeli tiek nodoti konvertorā un pulksteņu stacijai. Datu saņemšana notiek 1 reizi/sekundē.
Notiek laika salīdzināšana un ja tas atšķiras no etalona tiek veikta pulksteņu korekcija. Ja kaut-kāda iemesla dēļ (el. barošanas traucējumi, kabeļa bojājums ...) signālu saņemšana nenotiek, pulksteņu stacija vai neatkarīgie pulksteņi turpina strādāt no sava kvarca ģeneratora.
Darba pieredze ar GPS ļauj rekomendēt to kā drošu absolūti precīza laika sistēmas sastāvdaļu.

 

 

SIA "Laika Stils", Maskavas iela 250, LV-1063, Rīga, Latvija, tālr.:(371) 29 236 940, fakss: (371) 67 455 510, e-pasts: laikastils@inbox.lv